Nhân Lực & Quản Lý

NGUYỄN DUY LINH

NGUYỄN DUY LINH

Giám Sát Trưởng
TRẦN DUY TÂM

TRẦN DUY TÂM

Giám Sát
NGUYỄN TRUNG TÍN

NGUYỄN TRUNG TÍN

Kế Toán Dự Án
LÊ THIỆN

LÊ THIỆN

Trưởng Nhóm Kinh Doanh
TOP