Nhân Lực & Quản Lý

TRẦN VĂN NAM

TRẦN VĂN NAM

Trưởng Phòng Giám Sát
LÊ VINH HẠNH

LÊ VINH HẠNH

Thiết Kế
ĐỖ THỊ KIM VÂN

ĐỖ THỊ KIM VÂN

Thiết Kế
PHẠM TUYẾT TRINH

PHẠM TUYẾT TRINH

Thiết Kế
ĐỖ ĐÌNH HUY

ĐỖ ĐÌNH HUY

Giám Sát
ĐỖ THỊ KIM THOA

ĐỖ THỊ KIM THOA

Thiết Kế
DƯƠNG MỸ TRINH

DƯƠNG MỸ TRINH

Thiết Kế
PHAN CẨM TÚ

PHAN CẨM TÚ

Thiết Kế
TOP