Nhân Lực & Quản Lý

KTS. KOYAMA MASANORI

KTS. KOYAMA MASANORI

Chuyên Gia BIM Nhật Bản
THÂN TRUNG THÀNH

THÂN TRUNG THÀNH

Trưởng Nhóm Thiết Kế
PHAN GIA QUYỀN

PHAN GIA QUYỀN

Trưởng Nhóm Thiết Kế
NGÔ NGỌC QUỲNH NGÂN

NGÔ NGỌC QUỲNH NGÂN

Trưởng Nhóm Thiết Kế
PHẠM THỊ HIỀN

PHẠM THỊ HIỀN

Thiết Kế
LÊ THANH LÂM

LÊ THANH LÂM

Thiết Kế
NGUYỄN MINH KHOA

NGUYỄN MINH KHOA

Thiết Kế
LÝ KIM CHÂU

LÝ KIM CHÂU

Thiết Kế
TRẦN NGỌC HẬU

TRẦN NGỌC HẬU

Quản Lý Dự Án
TRẦN ĐÌNH QUÝ

TRẦN ĐÌNH QUÝ

Kỹ Sư QS - QC
TRẦN CÔNG TIẾN

TRẦN CÔNG TIẾN

Trưởng Nhóm Cung Ứng Vật Tư
TOP