Nhân Lực & Quản Lý

  1. Giới Thiệu
  2. Nhân Lực & Quản...
INOUE MANABU

INOUE MANABU

Chủ Tịch HĐQT CBS Group
HOÀNG NGỌC LAN

HOÀNG NGỌC LAN

Tổng Giám Đốc CBS Việt Nam
NAKAI MASAAKI

NAKAI MASAAKI

Tổng Giám Đốc CBS Japan
KTS. FURUTA YOSHIHIRO

KTS. FURUTA YOSHIHIRO

Chuyên Gia Nhật
KTS. INOUE KUMI

KTS. INOUE KUMI

Chuyên Gia Nhật
KTS. EGUCHI MASATAKE

KTS. EGUCHI MASATAKE

Chuyên Gia BIM Nhật Bản
VŨ NGỌC TUÂN

VŨ NGỌC TUÂN

Giám Đốc CBS Việt Nam
ĐẶNG TIẾN ĐẠT

ĐẶNG TIẾN ĐẠT

Phó Giám Đốc CBS Việt Nam
NGUYỄN VIẾT HIẾU

NGUYỄN VIẾT HIẾU

Phó Giám Đốc CBS Việt Nam
KTS. NGÔ VĂN MẠNH

KTS. NGÔ VĂN MẠNH

Trưởng phòng kế hoạch
ĐẶNG VĨNH TOÀN

ĐẶNG VĨNH TOÀN

Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án
TRỊNH PHAN TUẤN ANH

TRỊNH PHAN TUẤN ANH

Trưởng Phòng Thiết Kế
TOP