Nhân Lực & Quản Lý

  1. Giới Thiệu
  2. Nhân Lực & Quản...
INOUE MANABU

INOUE MANABU

Chủ Tịch HĐQT CBS Group
HOÀNG NGỌC LAN

HOÀNG NGỌC LAN

Giám Đốc CBS Việt Nam
NAKAI MASAAKI

NAKAI MASAAKI

Giám Đốc CBS Japan
KTS. FURUTA YOSHIHIRO

KTS. FURUTA YOSHIHIRO

Chuyên Gia Nhật
KTS. INOUE KUMI

KTS. INOUE KUMI

Chuyên Gia Nhật
KTS. EGUCHI MASATAKE

KTS. EGUCHI MASATAKE

Chuyên Gia BIM Nhật Bản
KTS. KOYAMA MASANORI

KTS. KOYAMA MASANORI

Chuyên Gia BIM Nhật Bản
VŨ NGỌC TUÂN

VŨ NGỌC TUÂN

Phó Giám Đốc Thiết Kế Kỹ Thuật
LÊ ÁI HÙNG

LÊ ÁI HÙNG

Chuyên Viên Thiết Kế
ĐẶNG HOÀNG TẤN PHÁT

ĐẶNG HOÀNG TẤN PHÁT

Thiết Kế Trưởng
TRẦN THỊ TIỂU THI

TRẦN THỊ TIỂU THI

Thiết Kế Trưởng
TRẦN PHẠM NAM VÂN

TRẦN PHẠM NAM VÂN

Thiết Kế Trưởng
TOP