Dự án Khách sạn Nam Á


  1. Dự án
  2. Khách sạn Nam Á

Khách sạn Nam Á


Đây là một dự án khách sạn cao cấp với phong cách thiết khá độc đáo với 2 khu khách sạn liên kết độc đáo. Khu 1 có đến 7 tầng và khu 2 có đến 12 tầng và đến liên kết với nhau bới 2 thang bộ bắc ngang qua 2 khu.

• Ngày hoàn thành: 05/2016

• Diện tích: 166,000 mét vuông

Đây là một dự án khách sạn cao cấp với phong cách thiết khá độc đáo với 2 khu khách sạn liên kết độc đáo. Khu 1 có đến 7 tầng và khu 2 có đến 12 tầng và đến liên kết với nhau bới 2 thang bộ bắc ngang qua 2 khu.

Dự Án Khác


TOP