Dự án TRUNG TÂM ANH NGỮ DIRECT ENGLISH - QUẬN 3


  1. Dự án
  2. TRUNG TÂM ANH NGỮ...

TRUNG TÂM ANH NGỮ DIRECT ENGLISH – QUẬN 3


Trung tâm Anh Ngữ DIRECT ENGLISH – Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu

  • Diện tích: 1.000 mét vuông
  • Quy mô: 6 tầng

Là cơ sở của trung tâm anh ngữ Direct English được thiết kế thi công bởi đội ngũ CBS. Bài toán đặt ra chính là thống nhất nhận diện thương hiệu giữa các cơ sở, tối ưu được diện tích hoạt động vận hành và giảng dạy hiệu quả.

Dự Án Khác


TOP